Strona główna Aktualności

Aktualności

Przypomnienie -> Opłata za pobór wody – termin płatności

Przypominamy, że termin płatności opłaty za pobór wody mija 31 stycznia 2019 r.

Zebranie wiejskie w Boruszynie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców wsi Boruszyn na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 31.01.2019 r. o godz. 19:00 na sali wiejskiej w Boruszynie. Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2019 Rady Gminy w Połajewie, ogłoszonym dnia 11 stycznia 2019 r., poniżej...

Harmonogram wywozu odpadów z Boruszyna – I półrocze 2019 r.

Odbiór odpadów rozpoczyna się od godziny 6.00. Pojemniki i worki należy wystawiać przed bramę lub furtkę posesji.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – termin płatności

Przypominamy, że termin płatności za opłatę dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi mija 31 grudnia 2018 r. Wnoszona opłata dotyczy IV kwartału 2018 r. - za miesiące październik, listopad, grudzień.

Podatek rolny oraz od nieruchomości – termin płatności 15.11.2018 r.

Przypominamy, że termin płatności IV raty z tytułu podatku rolnego oraz od nieruchomości mija 15 listopada 2018 r. 

Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Połajewo

Zgodnie z informacją podaną na stronie Gminy Połajewo: uprawnionych do głosowania było 4 849 osób, wydano 2 262 kart, frekwencja w Gminie Połajewo wynosiła 46,65%, frekwencja w poszczególnych obwodach była następująca: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera, ul. Leśna 1, Połajewo – granice obwodu: Połajewko, Połajewo -  49,67% Gminny Ośrodek Kultury, ul....

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z informacją podaną przez Wójta Gminy Połajewo - Pana Stanisława Pochyluka, obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie rozpoczną pracę dnia 21 października 2018 r. o godzinie 6:00. Każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania w wyborach samorządowych, będzie mógł w godzinach 7:00 - 21:00 udać się do lokalu obwodowej komisji...

Kandydaci na radnych w Gminie Połajewo

Gminna Komisja Wyborcza w Połajewie podała do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.:   Okręg wyborczy Nr 1 BUDNER Monika Maria - zgłoszona przez KWW MIESZKAŃCÓW GMINY - Lista nr 14 RAJEK Marian Jan - zgłoszony...