10 marca 2019 r. o godzinie 14:00 na Hali Sportowej w Połajewie odbędzie się Gminna Spartakiada Zimowa. Celem imprezy jest popularyzacja kultury fizycznej oraz rekreacji wśród mieszkańców gminy.

Każda wieś biorąca udział w spartakiadzie ma możliwość startowania w następujących konkurencjach:

  • Wielobój „rodzinny” – wymagana jedna drużyna: matka, ojciec i dziecko,
  • Podnoszenie ciężarka – wymagani dwójka reprezentantów: do 80 kg i powyżej 80 kg,
  • Rzut lotką do tarczy – każdy mieszkaniec wsi może brać udział w tej konkurencji,
  • Strzelanie z wiatrówki do tarczy – każdy mieszkaniec wsi może brać udział w tej konkurencji,
  • Wielobój rekreacyjny – wymagana jedna drużyna: kobieta i mężczyzna,
  • Przeciąganie liny – wymagana jedna drużyna złożona z trzech osób + jedna osoba rezerwowa,
  • Rzuty karne do bramki na punkty – wymagana dwójka reprezentantów: sołtys lub radny wsi + jedna dowolna osoba.

W tym roku OSP Boruszyn oraz OSP Tarnówko są odpowiedzialni za utrzymanie ładu i porządku w trakcie trwania imprezy.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Boruszyna do aktywnego udziału w Gminnej Spartakiadzie Zimowej.