Odbiór odpadów rozpoczyna się od godziny 6.00.

Pojemniki i worki należy wystawiać przed bramę lub furtkę posesji.