LAUREAT konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”

Dnia 4 października 2018 r. w Wieleniu, Sołtys wsi Boruszyn Roman Klewenhagen oraz Wójt Gminy Połajewo Stanisław Pochyluk brali udział w spotkaniu pn. „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”.

Wydarzenie zostało zorganizowane w celu przybliżenia funkcjonowania programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, a także by wręczyć statuetki i nagrody sołectwom wyróżnionym oraz laureatom konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”.

Zapoczątkowaniem przedsięwzięcia było podpisanie Uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na mocy, której ogłoszono II edycję konkursu pt.: „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Konkurs zorganizowany został dzięki samorządowemu programowi „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” i miał na celu między innymi ocenę zgłoszonych sołectw poprzez wyłonienie tych najbardziej aktywnych.

Do konkursu z Gminy Połajewo zgłoszono sołectwo Boruszyn. Uznano, że wieś powinna znaleźć się wśród laureatów lub wyróżnionych, gdyż w znakomity sposób promuje ideę wspólnego działania społeczności. Poprzez różne inwestycje, które zostały wykonane w Boruszynie, widać, że w wiosce mieszkają ludzie, którzy w sposób zintegrowany oraz aktywny wspólnie chcą budować swoją małą ojczyznę. Wszyscy razem dbają o piękną wieś. Oczywiście należy tutaj wspomnieć, że zrealizowane inwestycje są m.in. dzięki pomocy ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego. To on w ramach różnych konkursów udziela gminom dofinansowania.

Zgodnie z regulaminem konkursu, komisja oceniała zgłoszone sołectwa pod względem:

 • Liczby zrealizowanych przedsięwzięć,
 • Udziału wsi w konkursach, które były organizowane w ramach programu,
 • Stopnia sformalizowania grupy odnowy wsi,
 • Planowania rozwoju, czyli sołecką strategię rozwoju,
 • Informacji na temat aktywności zgłoszonej wsi, która została zawarta w propozycji gminy.

W wyniku oceny założonych kryteriów Boruszyn został uhonorowany tytułem LAUREAT konkursu „AKTYWNA WIEŚ WIELKOPOLSKA”. 

 

Okazuje się, że wspólne działania mieszkańców wsi dla dobra sołectwa Boruszyn zostały docenione nie tylko przez Gminę Połajewo, ale również przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zatem prawdą jest, że wspólnie można osiągać więcej.

 

 

Należy też nadmienić, że w listopadzie w 2015 r. powołana została „Grupa Odnowy Wsi” w składzie:

 • Roman Klewenhagen,
 • Maria Łoś,
 • Magdalena Miklejewska,
 • Krzysztof Mazur,
 • Bohdan Zielsdorf.

Grupa ta pod opieką moderatora Jarosława Maciejewskiego opracowała Sołecką Strategię Rozwoju wsi Boruszyn, w której to w programie krótkoterminowym odnowy wsi założono wykonanie w najbliższym czasie:

 • Zagospodarowanie terenu na tzw. „kanałku”,
 • Wykonanie wiaty rekreacyjnej przy Wiejskim Domu Kultury,
 • Wykonanie nowego parkanu (płotu) przy Wiejskim Domu Kultury,
 • Budowę nowych chodników,
 • Budowę placu zabaw.

Można podsumować, że wszystkie te zadania są lub będą do końca roku 2018 wykonane – zrealizowane.