Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – termin płatności

Przypominamy, że termin płatności za opłatę dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi mija 29 grudnia 2019 r.

Wnoszona opłata dotyczy IV kwartału 2019 r. – za miesiące październik, listopad, grudzień.