Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – termin płatności

Przypominamy, że termin płatności za opłatę dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi mija 31 marca 2019 r.

Wnoszona opłata dotyczy I kwartału 2019 r. – za miesiące styczeń, luty, marzec.