W dniach 23-27 września 2018 r. odbyła się parafialna pielgrzymko – wycieczka, której głównym celem było zwiedzenie Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Otóż, w tymże zakładzie zostały wykonane – odlane trzy dzwony ufundowane przez parafian i sponsorów.

Uczestnicy pielgrzymko-wycieczki zapoznali się z technologią wykonywania dzwonów: począwszy od wykonania formy, napisów i grawerów, aż do momentu odlania i na sam koniec szlifowania odlanego dzwonu. Ciekawostką jest to, że wszystkie te prace wykonywane są ręcznie w ten sama sposób jak od początku powstania Pracowni Ludwisarskiej w 1808 roku. Wyżej wymienione dzwony zostaną zamontowane na dzwonnicy przy kościele parafialnym w Boruszynie.

Następnym punktem wyjazdu było zwiedzanie Bieszczad, w tym Zapory Solińskiej. W kolejnym dniu odbył się przejazd do miejscowości Komańcza, do Klasztoru Sióstr Nazaretanek, gdzie przebywał więziony Sługa Boży ks. kardynał Stefan Wyszyński. Podczas pielgrzymko-wycieczki zwiedzono również Cerkwię greckokatolicką. Następnego dnia udano się do Krakowa – Łagiewnik, gdzie znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II. Ostatnim dniem pielgrzymko-wycieczki była wizyta w Częstochowie na Jasnej Górze, gdzie odbyły się eucharystia, adoracja oraz sakrament pokuty.

 

Powrót do parafii połączony był z odwiedzeniem Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, w którym to w podziemiach znajduje się kaplica Męczeństwa i Wdzięczności z tablicą, na której widnieją nazwiska 1800 więzionych i zamordowanych osób duchownych (księży, misjonarzy, kleryków) w obozie koncentracyjny Dachau. Na zakończenie parafialnej pielgrzymko-wycieczki, uczestnicy mieli okazję przeczytać na tej tablicy między innymi nazwisko ks. Jerzyckiego Zygmunta – byłego proboszcza parafii Boruszyn.

 

Podsumowaniem parafialnej pielgrzymko-wycieczki jest informacja o tym, że gotowe dzwony zostaną przywiezione do Boruszyna jeszcze w tym roku. Oczywiście, skoro dzwony zostaną zamontowane na dzwonnicy przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Boruszynie, to plan jest taki, aby zabrzmiały one w święto patrona parafii.