Wiata rekreacyjna przy boisku sportowym w Boruszynie gotowa

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym TUTAJ, że Ochotnicza Straż Pożarna z Boruszyna zgłosiła swój udział do projektu realizowanego przez Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania, którego celem było otrzymanie grantu na wybraną przez siebie inwestycję.

Straż Pożarna z Boruszyna myśląc o przyszłości mieszkańców wsi, postanowiła złożyć wniosek na „Wykonanie wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym w Boruszynie”. Zgłoszenie to zostało rozpatrzone pozytywnie. Podpisano umowę o powierzenie grantu, której to termin realizacji był nieprzekraczalny i wynosił 31.12.2018 r.

Wykonanie tej wiaty powierzono firmie DAN-BUD z Połajewa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Całkowita wartość inwestycji wynosiła 27 683,35 zł.

Celem wykonania tej wiaty jest rozwój infrastruktury zarówno rekreacyjnej jak i turystycznej, a także budowanie pozytywnego wizerunku wsi Boruszyn.