Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania pod koniec 2017 roku ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Poddziałanie objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu grantowego była realizacja zadań polegających na rozwoju infrastruktury rekreacyjnej oraz turystycznej.

Analizując potrzeby mieszkańców wsi, Ochotnicza Straż Pożarna z Boruszyna postanowiła wziąć udział w projekcie. Przed finalnym złożeniem wniosku na „Wykonanie wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym w Boruszynie”, który odbył się 8 grudnia 2017, członkowie OSP Boruszyn przeprowadzili w dniach 6-7 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Połajewie konsultacje.

Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Boruszynie znalazł się wśród kilkunastu szczęśliwych grantobiorców.

Dnia 5 września 2018 r. reprezentanci OSP Boruszyn:

  • Krzysztof Mazur – Prezes OSP Boruszyn,
  • Roman Klewenhagen – Skarbnik OSP Boruszyn

udali się do siedziby Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania w celu podpisania umowy o powierzenie grantu.

 

Umowę na realizację projektu grantowego ze strony LGD podpisały:

  • Agnieszka Kulesza – Prezes Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania,
  • Anna Fręś – Wiceprezes Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania

Całkowita wartość operacji wynosi 27 683,35 zł, w tym koszty kwalifikacji 24 901,00 zł. Okres realizacji projektu: 31.12.2018 r.