Właściciele wsi Boruszyn

Nałęcze Obrzyccy (1411 r. – dzierżawcy)

Andrzej (1424 r. – sołtys)

Błażej z Boruszyna (1426 r. )

Jasiek i synowie: Sędziwój, Jan i Mikołaj (1435 r.)

Piotr z Obrzycka ( do 1445 r. )

Gotard z Pomorzan (1445 r. – 1447 r.)

Stanisław Dołęga z Boruszyna (syn Gotarda) wraz z matką Katarzyną (od 1447 r.)

Czarnkowscy: Jan, Maciej, Piotr,… (od końca piątego dziesięciolecia XV w. do 1762 r.)

Maurycy Ścibor Mościcki (1762 r. – 1772 r.)

Józef Krall (1779 r. )

Podczas zaboru pruskiego wieś stanowiła własność rządu pruskiego.