Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Boruszynie

Wybór sołtysa wsi Boruszyn oraz członków rady sołeckiej za nami.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2018 Wójta Gminy Połajewo z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysów i członków Rady Sołeckiej dnia 31 stycznia 2019 r. w Boruszynie odbyło się zebranie wiejskie. Porządek obrad zebrania wiejskiego znajduje się TUTAJ.

Tego też dnia w tajnym głosowani na sołtysa wsi Boruszyn po raz kolejny wybrano Romana Klewenhagen, natomiast jeżeli chodzi o radę sołecką, to wśród zgłoszonych kandydatów największą ilość głosów otrzymali: Grzegorz Graczyk, Mateusz Białasik, Robert Balcerak, Maria Łoś oraz Radosław Kulka.

Dla wszystkich wybranych osób rozpoczęła się kolejna miejmy nadzieję, że obfita w pomysły 4-letnia kadencja.