Boruszyn, jak to przystało na aktywną wieś, nieustannie poszukuje nowych działań. Na ich drodze stanęła Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, która ogłosiła już ósmą edycję konkursu „Aktywni Mieszkańcy”.  Wystarczył pomysł oraz chęć jego realizacji. Przygotowany przez LGD plakat wręcz nawoływał do składania ofert. Zgodnie z informacją zawartą na stronie LGD należy działać. Świat staje się lepszy między innymi dzięki nam, mieszkańcom wsi.

Regulamin konkursu przewidywał trzy kategorie:

  1. Turystyka, rekreacja i promocja,
  2. Kultywowanie dziedzictwa lokalnego,
  3. Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji.

Rada Sołecka w Boruszynie analizując potrzeby mieszkańców wsi, postanowiła złożyć wniosek z ostatniej dziedziny. Stało się to za sprawą ostatnio wybudowanej wiaty rekreacyjnej, która to wymaga wyposażenia w postaci mebli.

Sołtys Boruszyna złożył wniosek pn.:”Na warsztatach stolarskich się spotkamy i wspólnie meble poskręcamy, bo w aktywnym Boruszynie mieszkamy”.

Komisja konkursowa rozpatrując 38 złożonych projektów dokonała wyboru laureatów. Okazało się, że pomysł złożony przez reprezentantów wsi Boruszyn został oceniony najlepiej.

Wobec tego, w związku z planowaną realizacją projektu, pragniemy zaprosić mieszkańców wsi do wspólnego działania. Szczegóły u sołtysa wsi.