Jak wiadomo z kart historii, państwo polskie zniknęło z map Europy na 123 lata. Droga do odzyskania niepodległości, która była długa i trudna, została dopiero otworzona po zakończeniu I wojny światowej. I tak też oto, w 1918 roku Polska odzyskała Niepodległość.

Rok 2018 jest dla wszystkich obywateli Polski bardzo ważny. To w właśnie w tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości.

Biuro Programu „Niepodległa” utworzyła wydarzenie „Niepodległa do hymnu”. Poprzez wspólne zaśpiewanie hymnu, obywatele mieli uczcić najważniejszy jubileusz narodowy w swoim życiu.

Również Parafia Boruszyn przyłączyła się do tej akcji. Dnia 11 listopada 2018 r. parafianie zgromadzili się przy figurze Serca Pana Jezusa i tam o godzinie 12:00 wspólnie odśpiewali hymn Polski. Następnie usłyszeli dźwięk nowo-odlanego dzwonu św. Andrzeja Apostoła, który zabrzmiał 100 razy. Zwieńczeniem uroczystości była msza święta, która została odprawiona w intencji całej Ojczyzny.

Szczególne podziękowania należą się Proboszczowi Parafii Boruszyn, który zorganizował i przeprowadził ceremonię uczczenia odzyskania niepodległości.