Harmonogram wywozu odpadów w 2018 r.

Odpady komunalne:
styczeń: 10,24
luty 7,21
marzec 7,21
kwiecień 4,18
maj 2,16,30
czerwiec 13,27
lipiec 11,25
sierpień 8,22
wrzesień 5,19
październik 3,17,31
listopad 14,28
grudzień 12,27 (czwartek za 26.XII)

Szkło:
styczeń: 15
luty 12
marzec 12
kwiecień 9
maj 7
czerwiec 4
lipiec 2
sierpień 13
wrzesień 10
październik 8
listopad 5
grudzień 3

Tworzywa sztuczne:
styczeń: 11,29
luty 19
marzec 19
kwiecień 23
maj 21
czerwiec 18
lipiec 16
sierpień 27
wrzesień 24
październik 22
listopad 19
grudzień 17