Powstańcy wielkopolscy

Podczas Powstania Wielkopolskiego powstał II Batalion Boruszyński. Dowódcą był Breithaupt Kazimierz, później Marsfeld Michał.

I Kompanią Boruszyńską dowodził Biedziak Wacław.

Powstańcy wielkopolscy z Boruszyna:

BARTOL ANTONI                    UR. 17.01.1898

BARTOL STANISŁAW               UR. 22.10.1900

BEDNAREK JAN                       UR. 18.06.1896

BOBROWSKI LEON

BRĄCZKOWSKI ROMAN

BUDAJ FRANCISZEK

BUKOWSKI JAN                      UR. 15.12.1894

BUKOWSKI JÓZEF

DYLAWERSKI LEON                UR. 28.03.1890

FIAŁKOWSKI HIERONIM         UR. 14.06.1897

GAWRYCH EDMUND              UR. 23.02.1895

JĘCHOREK LEON

KĘDZIORA WOJCIECH            UR. 21.04.1899

KOPROWSKI JAN                    UR. 08.11.1900

KOŹMA KAZIMIERZ

KRZYŻANIAK JÓZEF                UR. 06.06.1900

KULKA LEON                           UR. 24.03.1885

KULKA WALENTY                     UR. 27.01.1897

LIBERA IGNACY                       UR. 12.10.1877

LOSSOW JÓZEF ANTONI         UR. 13.06.1874

NOWACKI HILARY                   UR. 06.01.1898

NOWAK SYLWESTER              UR. 04.12.1894

PAWLIK MICHAŁ

RATAJCZAK SZCZEPAN

RATAJCZAK STEFAN

SIKORA JÓZEF                          UR. 26.01.1872

SIWEK JAKUB                          UR. 14.07.1895

STRÓŻYK JAN                          UR. 12.12.1890

STRÓŻYK JÓZEF                      UR. 22.10.1892

STRYCZEWSKI LEON

SZRAMA JAN

WOJCIECHOWSKI STANISŁAW UR. 11.12.1889

WOLSKI LEON                         UR. 24.04.1900

WUJEC JÓZEF

ZWIERZYŃSKI JÓZEF               UR. 05.03.1894