Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z informacją podaną przez Wójta Gminy Połajewo – Pana Stanisława Pochyluka, obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie rozpoczną pracę dnia 21 października 2018 r. o godzinie 6:00.

Każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania w wyborach samorządowych,
będzie mógł w godzinach
7:00 – 21:00
udać się do lokalu obwodowej komisji wyborczej
i oddać swój głos na swoich kandydatów.